Report inadequate content

3 Tips For A Navigere Volatiliteten in Deep Blue Group

21/11/2014

Investing Guide at Deep Blue Group Publications LLC Tokyo: 3 Tips for a Navigere Volatiliteten

Med geopolitiske kriser i nyhetene, har 2014 vaert en "aret av frykt." I lopet av manedene September og oktober behandlet aksjemarkedet investorer mer fallende aksjer enn de stigende. Noen kan foresla 2014 markedet har vaert verre enn mange ar i nyere minne. Selv om det gjenstar for a se, er 2014 hva jeg kaller en "aret av frykt." Aret startet med en svaert kald vinter,...